โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ยินดีต้อนรับ ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่ 8 ธันวาคม 2565