โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ยินดีต้อนรับ ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง วันที่ 8 ธันวาคม 2565 คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียน