ข้อมูลวีดีโอ

ติวชีวะ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
หมวดหลัก : การศึกษา

เนื้อหา

ชื่อคอร์ส : วิชาชีววิทยา สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม
จุดเด่นของคอร์สนี้
เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น ครอบคลุมเนื้อหาระดับ ม.ต้น วิธีวิเคราะห์คำถาม เข้าใจได้ง่าย นำไปใช้สอบได้จริง อัพเกรด หรือเพิ่มคะแนน ได้ในระยะเวลาสั้นๆ
||||