ข้อมูลวีดีโอ

ติวคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
หมวดหลัก : การศึกษา

เนื้อหา

ชื่อคอร์ส : วิชาคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
จุดเด่นของคอร์สนี้
1. ได้คิดเลือกโจทย์ให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่มีการออกสอบบ่อย
2. โดยที่โจทย์ส่วนของการประยุกต์คำนวณพีชคณิตนั้นจะถูกเน้นเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นสัดส่วนที่ออกมากที่สุด รองลงมาแล้ว จะเป็นโจทย์แนวเรขาคณิตวิเคราะห์
3. โดยตัวของโจทย์แต่ละข้อจะเอาหลายๆ สูตรมารวมกัน ดังนั้นมันจึงเหมาะกับการทำโจทย์ที่หลากหลายและเป็นการทบทวน สูตรเลขต่างๆที่จำเป็นต้องมีติดตั่วก่อนเข้าห้องสอบ
||||