ข้อมูลวีดีโอ

ติวเคมี สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
หมวดหลัก : การศึกษา

เนื้อหา

รายละเอียดเนื้อหา

พื้นฐานเคมี และสารรอบตัว ,การแยกสาร
การแยกสาร,การเปลี่ยนของสาร และน้ำเพื่อชีวิต
การเปลี่ยนของสาร และน้ำเพื่อชีวิต
ความเข็มข้นและปริมาณสารสัมพันธ์
ความเข็มข้นและปริมาณสารสัมพันธ์
ความเข็มข้นและปริมาณสารสัมพันธ์
สารละลาย กรดเบส
สารละลาย กรดเบส
อะตอม ตารางธาตุและพันธะเคมี
อะตอม ตารางธาตุและพันธะเคมี

||||