ข้อมูลวีดีโอ

ติว GAT ภาษาอังกฤษ
หมวดหลัก : การศึกษา

เนื้อหา

GAT ภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อเตรียมตัวสอบ GAT ,O-NET) ม.5-ม.6 เป็นคอร์สสอนเนื้อหาตอบสนองผู้ที่ต้องการสอบ GAT และสอบ O-NET เนื้อหาครอบคลุมเรื่องสำนวนบทสนทนา ในข้อสอบส่วนบทสนทนา สอนคำศัพท์จาก synonyms และ root (รากศัพท์)เน้นคำศัพท์ที่ยากๆ และการอ่าน passage คำถามในข้อสอบการอ่านทุกประเภท และการเติมคำในประโยค Sentence Completion รวมทั้งหลักการเชื่อมโยง รวมทั้งการทำข้อสอบError Detection ครอบคลุมทุกเนื้อหาในภาษาอังกฤษ GAT 
||||