ข้อมูลวีดีโอ

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น
หมวดหลัก : การศึกษา

เนื้อหา

คอร์สภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้งานจริง : สอนโดย ออยเซนเซ (อัจฉรา จาง)
ภาษาญี่ปุ่นจำเป็นสำหรับใครบ้าง ภาษาญี่ปุ่นจำเป็นสำหรับน้องๆที่ต้องการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการประกอบอาชีพโดยตรง เช่น ล่าม ไกด์ นักแปล แอร์โฮสเตรส หรืออาชีพทั่วไปที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ที่อาจจะมีโอกาสสื่อสารกับหัวหน้า ลูกค้า หรือนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น หรือน้องๆ ที่กำลังจะไปเที่ยว เตรียมเรียนต่อ หรือทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น ก็ควรฝึกพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นไว้ตั้งแต่เนิ่นๆค่ะ รวมถึงน้องๆที่อยากฝึกภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาที่สาม ไว้เป็นความสามารถพิเศษ หรือเรียนเพื่อนำความรู้ไปใช้ในงานอดิเรกเช่นแปลเพลง หรือแปลการ์ตูน อนิเมะญี่ปุ่นค่ะ ผู้เรียนจะได้อะไรจากคอร์สนี้ เมื่อเรียนจบคอร์สนี้น้องๆจะสามารถ อ่านออกเขียนได้ และสามารถนำรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นไปใช้พูดในสถานการณ์ต่างๆได้ โดยวิธีแทนคำศัพท์ลงไปในรูปประโยค ไม่ต้องท่องจำไวยากรณ์ยากๆค่ะ ใครที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วก็สามารถทบความรู้พื้นฐานให้แน่นขึ้น หรือยังไม่เคยเรียนก็สามารถเรียนได้และนำไปใช้งานจริงได้เลยค่ะ จุดเด่นของคอร์สนี้ นอกจากน้องๆจะได้เรียนการอ่าน/เขียนตัวอักษร การออกเสียงและสำเนียงที่ถูกต้องแล้ว ผู้สอนจะสอดแทรกวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของประเทศญี่ปุ่นด้วย เพื่อความราบรื่นสื่อสาร
||||