รายละเอียดวีดีโอ

กิจกรรมรอบกองไฟ "สามัคคีชุมนุม" โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
หมวดหลัก : กลุ่มสาระศิลปะ

เนื้อหา

18-20 มกราคม 2566 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก กิจกรรมรอบกองไฟ "สามัคคีชุมนุม" โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก Upload by KruJom