รายละเอียดวีดีโอ

7 เพลงเพชร
หมวดหลัก : กลุ่มสาระศิลปะ

เนื้อหา

หนึ่งในบทเพลงประจำสถาบัน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก คำร้อง-ทำนอง ว่าที่ ร.ต.ทัพพสาร เพ็งสงค์ สารคดีเฉลิมพระเกียรติคีตราชัน โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติศาสตร์พระราชา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช