ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

พิชิตข้อสอบ READING 600 ข้อ
หมวด : คู่มือเตรียมสอบ
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : กฤษฎา สมุทรสาคร
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : พิชิตข้อสอบ Reading ทุกสนามสอบทั้งระดับมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย ด้วยเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษให้เข้าใจอย่างรวดเร็ว พร้อมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบกว่า 600 ข้อ พิเศษ! คำศัพท์ที่พบบ่อย แบ่งเป็นหมวดหมู่ เข้าใจง่าย ช่วยให้ทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ