ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

พิชิตข้อสอบ CU-TEP WRITING
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ และ วรวิช วสาคารวะ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : การทำาข้อสอบในส่วน Writing คือ การทำาความเข้าใจรูปประโยคเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ของคำแต่ละคำที่เรียบเรียงกันออกมา เป็นประโยคเพื่อค้นหาจุดที่ผิดหลักไวยากรณ์คุณจะต้องพิจารณาโดยละเอียดว่าคำแต่ละคำที่ประกอบอยู่ในประโยคตรงหน้ามีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร เพราะฉะนั้นห้ามตอบคำถามด้วยการอ่านประโยครวม ๆ แล้วดูว่าจุดไหนคือจุดที่คุณรู้สึก “ไม่คุ้น” หรือ “แปลก ๆ” เป็นอันขาด ในทางตรงกันข้าม คุณก็ต้องจำเอาไว้เสมอว่าข้อสอบ Writing ไม่ใช่ข้อสอบในส่วน Reading ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องอ่าน เพื่อทำความเข้าใจความหมายของประโยคเหล่านั้นอย่างละเอียด