ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ติวเข้มภาษาไทย ระดับ ม.1 - ม.3 ฉบับสมบูรณ์
หมวด : กลุ่มสาระภาษาไทย
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สรุปเนื้อหาสำคัญวิชาภาษาไทยระดับมัธยมต้น ม.1, ม.2 และ ม.3 ที่ใช้ในการสอบอย่างครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านง่าย เข้าใจไว ด้วยการอธิบายในรูปแบบของ Mind Map และตารางสรุป พร้อมเทคนิคการจำเพื่อทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เตรียมความพร้อมสู่การสอบสำคัญไม่ว่าจะเป็นการสอบในชั้นเรียนเพื่อเพิ่มเกรด, O-NET, โควตา, ชิงทุน และสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังทั่วประเทศ