ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Short Note BIOLOGY สรุปชีววิทยา ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ
หมวด : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : ทีมวิชาการติวเตอร์
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สรุปเนื้อหาวิชาชีววิทยา ม.4, ม.5 และ ม.6 ที่สำคัญและออกสอบบ่อย นำเสนอด้วยตารางสรุป Mind Map และรูปภาพประกอบ เพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับอ่านก่อนสอบ เพื่อพิชิต O-NET, 9 วิชาสามัญ, ชิงทุน, โควตา, สอบตรงเข้าคณะต่างๆ, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน และระบบใหม่ TCAS